עמית
מעסיק
150-94pxקופת גמל-01.pngלחץ למעבר לדף הבית
קופת גמל - אקדמיים במחר שאלות ותשובות

תיקון 190אפיק חיסכון אופטימלי לגיל השלישי

 1. מה זה תיקון 190 ?

  תיקון לפקודת מס הכנסה אשר בוצע בשנת 2012. התיקון מאפשר לגמלאי/ת ליהנות מקופת גמל כאפיק השקעה בשוק ההון, ליהנות מנזילות מלאה של הכסף שנחסך בה וממשיכתו בצורה קלה ונוחה.

  למה זה טוב ?

     קופות גמל נהנות מיתרון משולש על פני האלטרנטיבות האחרות בשוק:

  .1 מיסוי כספי ההשקעה המושקעים בקופת גמל פטורים באופן מלא ממס על רווחי הון. כלומר, בכל פעם כשמחולקים דיבידנדים )חלוקת רווחי חברה לבעלי המניות) מקבלים ריבית כתוצאה מהשקעה של אג"ח (מדינה ו/או קונצרני), או כתוצאה מפעולה של מכירת ני"ע ברווח (רווחי הון) אין כל תשתלום למס הכנסה.

  בנוסף, כל מעבר בין מסלולי השקעה בקופת גמל אינו כרוך בתשלום מס על הרווחים שנצברודחיית המס למועד משיכת קופת הגמל ישנה השפעה דרמטית על התשואה המצטברת בקופה כתוצאה מקבלת תשואה על כספים שהיו משולמים עבור מיסים באלטרנטיבות האחרות. בנוסף, בעת משיכת הכסף מהקופה ישולם מס בשיעור של 15%  בלבד על הרווחים הנומינליים שנצברו בקופה במקום תשלום מס בשיעור של 25% על הרווחים הריאליים ( אטרקטיבי מאוד בייחוד כאשר האינפלציה כיום נמוכה מאד(.

   .2 עלויות קופת הגמל –כקופה ענפית (סקטוריאלית) שאינה פועלת למטרת רווח, המחר גובה מעמיתיה את הוצאותיה בפועל בלבדדמי הניהול נגבים מדי חודש מן העמיתים, על פי ההוצאות שהוציאה הקופה במהלך אותו חודששיעור דמי הניהול שגבתה הקופה בפועל במהלך כל שנת 2021 נאמדו בשיעור של 0.39% בלבד!!!

  .3 יתרונות השקעה ניהול השקעות של קופת הגמל, מנוהלים על ידי 2 מבתי ההשקעות המובילים בישראל : אי.בי.אי ומור על מנת למקסם את הרווחים תוך פיזור הסיכון.

   כמשקיע אינך נדרש/ת לפצל את השקעותיך אצל 2 מנהלים שונים אלא הכל מבוצע כבר כאן . בנוסף, מנהלי קופות הגמל רשאים להשקיע במגוון מכשירי השקעה, בנוסף להשקעה בניירות ערך הנסחרים בבורסה. למשל, באפשרותם להשקיע גם בנכסים לא סחירים, (בניגוד לקרנות נאמנות), להשתתף בהנפקות וליהנות בהן מהנחה השמורה לגופים מוסדיים בלבד ראוי לציין כי למחר ישנו מגוון מסלולים, ביניהם ניתן לעבור ללא תשלום, וללא פגיעה בזכויות.

   

 

אודות הקופה
תשואות ודמי ניהול
שירות לקוחות
טפסים
תיאום פגישה
צור קשר
סגור
שירות לקוחות לעמית, 072-2790002
נשמח לעמוד לשירותכם
סגור
נשמח לעמוד לשירותך
סיבת הפנייה:
סגור
מבטיחים לא להפציץ לך את האינבוקס!