עמית
מעסיק
לוגו המחר.PNGלחץ למעבר לדף הבית
כניסה לחשבון
קופת גמל - אקדמיים במחר מידע לעמית כל מה שצריך לדעת על הקופה שלך

קופת גמל מחר -הינה קופת גמל ענפית המיועדת לעמיתים אשר הארגון היציג שלהם הינו הסתדרות האקדמאים – הסתדרות המהנדסים.
ניתן להפקיד לקופה כספי תגמולים לשכירים (הפרשות מעסיק לצד הפקדות עובד) או תגמולים לעצמאים.

לקבלת מידע על חשבונך בקופה לחץ כאן

קופת גמל במעמד שכיר:

הצטרפות לקופת גמל:

על מנת להצטרף לקופת גמל על העובד למלא כנדרש את טופס ההצטרפות (המצוי תחת הלשונית "טפסים להורדה" באתר האינטרנט (להורדת הטופס נא לחץ כאן) לצרף תצלום תעודת זהות ולהעביר את המסמכים למוקד שירות הלקוחות באמצעות פקס מס' 072-2790100 או בכתובת רחוב שמשון 9 פתח תקווה מיקוד 4952701.

הפקדות – תגמולים לשכירים:

שיעור ניכוי עובד עד 7% משכרו של העובד.
שיעור ניכוי מעסיק עד- 7.5% משכרו של העובד.
העובד יכול להפנות בקשה למעסיק להגדלת שיעור הניכוי שלו עד לשיעור 7% כאמור לעיל ללא תלות בהגדלה של הפרשות המעסיק עם זאת, הפרשת המעסיק והפקדת העובד עדיין חייבות להיות זהות עד לשיעור של 5%.
הפקדות מעסיק מעבר לתקרת הכנסה המזכה (בסך 7,300 נכון ל-01/06) ומהוות הכנסה לעובד ומחייבות זקיפה על ההכנסה החייבת במס.

קופת גמל במעמד עצמאי:

עובדי מדינה יכולים להפקיד באופן עצמאי דרך התלוש לטובת חשבונם בקופ"ג מחר דרך הוראת קבע. שאר חברי המחר יכולים להפקיד באופן עצמאי דרך הוראת קבע/ההעברה בנקאית/צ'ק. מהחשבון האישי לטובת קופ"ג המחר.

א. עמית שכיר:

לגבי סכומים שמקורם בתשלומים ששולמו לקופת הגמל לפני ה- 02/01/05 וכן הרווחים בגינם:

 1. בהגיע העמית לגיל 60 אם פרש ממקום עבודתו או צמצם עבודתו בשיעור של 50% לפחות.
 2. טרם הגיע העמית לגיל 60:
  • העמית פרש מעבודתו כתוצאה מפיטורין או התפטרות ולא עבד כשכיר תוך 6 חודשים
  • העמית החל לעבוד במקום עבודה אחר שהמעביד בו אינו משלם עבורו כספים לתגמולים או קצבה וחלפו 13 חודשים מיום שהחל לעבוד במקום העבודה האחר.

ב. עמית עצמאי:

יתרה ל-31/12/05 כולל רווחים: ניתן בנוסף למשוך במידה והוותק בקופה מעל 15 שנה.

משיכת כספים תוך 4 "ימי עסקים גמל" ( דהיינו: ראשון-חמישי למעט ערב ויום העצמאות, מועדי ישראל וערבי מועדי ישראל-ימי פעילות הבורסה) מיום קבלת בקשת ההחזר בסניפי הבנק/ מוקד שירות הלקוחות בצרוף המסמכים הנדרשים.

העברה מקופת גמל אחת לאחרת

העמית יפנה לקופה אליה הוא מעונין להעביר הכספים (להלן הקופה המעבירה).

העברה מבוצעת בהתאם לבקשה חתומה של העמית , פתיחת חשבון חדש ומסמכים נוספים אם נדרשים.

הטיפול בהעברת הכספים יעשה ע"י הקופה המעבירה.

על ההעברה להתבצע תוך 7 "ימי עסקים גמל" ( דהיינו: ראשון-חמישי למעט ערב ויום העצמאות, מועדי ישראל וערבי מועדי ישראל-ימי פעילות הבורסה) מיום קבלה בקופה המועברת.

עם קבלת הכספים בקופה המועברת מתעדכן הוותק בחשבון בהתאם לזה שהיה קיים בקופה המעבירה.

קופה נזילה במעמד שכיר – קיימת אופציה להעברת הכספים לחשבון במעמד עצמאי.

תשלומי מעסיק – תקנות מס הכנסה

עפ"י חוק הגנת השכר על המעסיק להעביר לקופה את הנתונים הבאים: פרטיו האישיים של העמית, מספר חשבונו בקופה (אם אינו חדש), סכום הניכוי וההפרשה, סך הרכיבים מהם חושבו, חודש המשכורת בגינו הועברו ושיעורם.

על המעסיק להעביר תשלומים רצופים לא יאוחר מהמועד המוקדם מבין אלה (להלן – מועד התשלום):

 • שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד
 • חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם את המשכורת לעובד.

בגין תשלומים המועברים באיחור על המעסיק, להעביר ריבית פיגורים בשיעור שלא יפחת משיעור ריבית הפיגורים שמפורסמת ע"י החשכ"ל מעת לעת.

פיגור העולה על 21 יום מהווה הלנת שכר, קיימת זכות תביעה לקרן בגין פיצוי הלנת שכר.

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל) קבע אחריות למעסיק בדבר עמידה במועדי התשלום הנ"ל.

הודעות פיגור נשלחות למעסיק ולעובד באופן תקופתי.

עם הפסקת עבודת העמית יש להודיע לקופה בכתב באופן מיידי על מנת שהפסקת התשלום לקופה לא תחשב לפיגור.

מידע כללי

 • מענה קולי ממוחשב 24 שעות ביממה, לקבלת מידע אישי 
 • מוקד שירות טלפוני יפעל בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:00 בטלפון: 072-2790002
 • אישורי מס- מצורפים לדו"ח השנתי בגין השנה החולפת.
אודות הקופה
תשואות ודמי ניהול
שירות לקוחות
טפסים
תיאום פגישה
צור קשר
סגור
שירות לקוחות לעמית, 072-2790002
נשמח לעמוד לשירותכם
סגור
נשמח לעמוד לשירותך
סיבת הפנייה:
סגור
מבטיחים לא להפציץ לך את האינבוקס!