עמית
מעסיק
150-94pxקופת גמל-01.pngלחץ למעבר לדף הבית
כניסה לחשבון
קופת גמל - אקדמיים במחר ניהול השקעות רשימת נכסים רבעונית

רשימת נכסים רבעונית 31/12/2023

דוח נכסים רבעוני (12/23) מסלול לבני 50 ומטה  

דוח נכסים רבעוני (12/23) מסלול לבני 50-60

דוח נכסים רבעוני (12/23) מסלול לבני 60 ומעלה 

דוח נכסים רבעוני (12/23) מסלול אג"ח ממשלתי 

דוח נכסים רבעוני (12/23) מסלול מניות 

סקירת רו"ח על הדוח 

רשימת נכסים רבעונית 30/9/2023 

דוח נכסים רבעוני (9/23) מסלול לבני 50 ומטה 

דוח נכסים רבעוני (9/23) מסלול לבני 50-60

דוח נכסים רבעוני (9/23) מסלול לבני 60 ומעלה 

דוח נכסים רבעוני (9/23) מסלול אג"ח ממשלתי 

דוח נכסים רבעוני (9/23) מסלול מניות 

סקירת רו"ח על הדוח  

רשימת נכסים רבעונית 30/6/2023

דוח נכסים רבעוני (6/23) מסלול לבני 50 ומטה

דוח נכסים רבעוני (6/23) מסלול לבני 50-60

דוח נכסים רבעוני (6/23) מסלול לבני 60 ומעלה 

דוח נכסים רבעוני (6/23) מסלול אג"ח ממשלתי

דוח נכסים רבעוני (6/23) מסלול מניות 

דוח נכסים רבעוני (6/23) מאוחד

סקירת רו"ח על הדוח 

רשימת נכסים רבעונית 31/3/2023

דוח נכסים רבעוני (3/23) מסלול לבני 50 ומטה 

דוח נכסים רבעוני (3/23) מסלול לבני 50-60

דוח נכסים רבעוני (3/23) מסלול לבני 60 ומעלה 

דוח נכסים רבעוני (3/23) מסלול אג"ח ממשלתי

דוח נכסים רבעוני (3/23) מסלול מניות

דוח נכסים רבעוני (3/23) מאוחד

סריקת רו"ח על הדוח      

רשימת נכסים רבעונית 31/12/2022

דוח נכסים רבעוני (12/22) מסלול בני 50 ומטה 

דוח נכסים רבעוני (12/22) מסלול לבני 50-60

דוח נכסים רבעוני (12/22) מסלול לבני 60 ומעלה 

דוח נכסים רבעוני (12/22) מסלול אג"ח ממשלתי

דוח נכסים רבעוני (12/22) מסלול מניות 

דוח נכסים רבעוני (12/22) מאוחד 

סריקת רו"ח על הדוח 

רשימת נכסים רבעונית 30/9/2022

דוח נכסים רבעוני (9/22) מסלול לבני 50 ומטה 

דוח נכסים רבעוני (9/22) מסלול לבני 50-60

דוח נכסים רבעוני (9/22) מסלול לבני 60 ומעלה 

דוח נכסים רבעוני (9/22) מסלול מניות 

דוח נכסים רבעוני (6/22) מאוחד 

סריקת רו"ח על הדוח 

רשימת נכסים רבעונית 30/6/2022

דוח נכסים רבעוני (6/22) מסלול לבני 50 ומטה

דוח נכסים רבעוני (6/22) מסלול לבני 50-60

דוח נכסים רבעוני (6/22) מסלול לבני 60 ומעלה 

דוח נכסים רבעוני (6/22) מסלול אג"ח ממשלתי 

דוח נכסים רבעוני (6/22) מסלול מניות 

דוח נכסים רבעוני (6/22) מאוחד  

רשימת נכסים 31/3/2022

דוח נכסים רבעוני (3/22) מסלול לבני 50 ומטה

דוח נכסים רבעוני (3/22) מסלול לבני 50-60

דוח נכסים (3/22) מסלול לבני 60 ומעלה 

דוח נכסים רבעוני (3/22) מסלול אג"ח ממשלתי 

דוח נכסים רבעוני (3/22) מסלול מניות 

דוח נכסים רבעוני (3/22) מאוחד

סקירת רו"ח על הדוח 

רשימת נכסים 31/12/2021

דוח נכסים רבעוני (12/21) מסלול לבני 50 ומטה 

דוח נכסים רבעוני (12/21) מסלול לבני 50-60

דוח נכסים רבעוני (12/21) מסלול לבני 60 ומעלה 

דוח נכסים רבעוני (12/21) מסלול אג"ח ממשלתי

דוח נכסים רבעוני (12/21) מסלול מניות 

דוח נכסים רבעוני (12/21) מאוחד

סקירת רו"ח על הדוח 

רשימת נכסים 30/9/2021

דוח נכסים רבעוני (9/21) מסלול לבני 50 ומטה

דוח נכסים רבעוני (9/21) מסלול לבני 50-60

דוח נכסים רבעוני (9/21) מסלול לבני 60 ומעלה 

דוח נכסים רבעוני (9/21) מסלול אג"ח ממשלתי

דוח נכסים רבעוני (9/21) מסלול מניות 

דוח נכסים (9/21) מאוחד

סקירת רו"ח על הדו"ח 

רשימת נכסים 30/6/2021

דוח נכסים רבעוני (6/21) מסלול לבני 50 ומטה 

דוח נכסים רבעוני (6/21|) מסלול לבני 50-60

דוח נכסים רבעוני (6/21) מסלול לבני 60 ומעלה 

דוח נכסים רבעוני (3/21) מסלול אג"ח ממשלתי 

דוח נכסים רבעוני (6/21) מסלול מניות 

דוח נכסים (6/21) מאוחד

סקירת רו"ח על הדו"ח

רשימת נכסים 31/3/2021

דוח נכסים רבעוני (3/21) מסלול לבני 50 ומטה 

דוח נכסים רבעוני (3/21) מסלול לבני 50-60

דוח נכסים רבעוני (3/21) מסלול לבני 60 ומעלה 

דוח נכסים רבעוני (3/21) מסלול אג"ח ממשלתי

 דוח נכסים רבעוני (3/21) מסלול מניות 

דוח נכסים רבעוני (3/21) מאוחד 

סקירת רו"ח על הדוח 

רשימת נכסים 31/12/2020

דוח נכסים רבעוני (12/20) מסלול לבני 50 ומטה

דוח נכסים רבעוני (12/20) מסלול לבני 50-60

דוח נכסים רבעוני (12/20) מסלול לבני 60 ומעלה 

דוח נכסים רבעוני (12/20) מסלול אג"ח ממשלתי 

דוח נכסים רבעוני (12/20) מסלול מניות 

דוח נכסים רבעוני (12/20) מאוחד 

סקירת רו"ח על הדוח 

רשימת נכסים 30/9/2020

דוח נכסים רבעוני (9/20) מסלול לבני 50 ומטה 

דוח נכסים רבעוני (9/20) מסלול לבני 50-60

דוח נכסים רבעוני (9/20) מסלול לבני 60 ומעלה

דוח נכסים (9/20) מסלול אג"ח ממשלתי 

דו"ח נכסים רבעוני (9/20) מסלול מניות

דו"ח נכסים רבעוני (9/20) מאוחד

סקירת רו"ח על הדוח

רשימת נכסים 30/6/2020

דוח נכסים רבעוני (6/20) מסלול לבני 50 ומטה

דוח נכסים רבעוני (6/20) מסלול לבני 50-60

דוח נכסים רבעוני (6/20) מסלול לבני 60 ומעלה 

דוח נכסים רבעוני (6/20) מסלול אג"ח ממשלתי 

דוח נכסים רבעוני (6/20) מסלול מניות 

דוח נכסים רבעוני (6/20) מאוחד  

סקירת רו"ח על הדוח 

רשימת נכסים 31/3/2020

דוח נכסים רבעוני (3/20) מסלול לבני 50 ומטה 

דוח נכסים רבעוני (3/20) מסלול לבני 50-60

דוח נכסים רבעוני (3/20) מסלול לבני 60 ומעלה 

דוח נכסים רבעוני (3/20) מסלול אג"ח ממשלתי 

דוח נכסים רבעוני (3/20) מסלול מניות 

דוח נכסים רבעוני (3/20) מאוחד

סקירת רו"ח על הדוח 

רשימת נכסים 31/12/2019

דוח נכסים רבעוני (12/19) מסלול לבני 50 ומטה (1/4/2020)

דוח נכסים רבעוני (12/19) מסלול לבני 50-60 )1/4/2020)

דוח נכסים רבעוני (12/19) מסלול לבני 60 ומעלה (1/4/2020)

דוח נכסים רבעוני (12/19) מסלול אג"ח ממשלתי (1/4/2020)

דוח נכסים רבעוני (12/19) מסלול מניות (1/4/2020) 

דוח נכסים רבעוני (12/19) מאוחד (1/4/2020)

סקירת רו"ח על הדוח (1/4/2020)

רשימת נכסים ל- 30/9/2019

דוח נכסים רבעוני (3/19) מסלול לבני 50 ומטה (27/11/19)

דוח נכסים רבעוני (3/19) מסלול לבני 50-60 (27/11/19)

דוח נכסים רבעוני (3/19) מסלול לבני 60 ומעלה (27/11/19)

דוח נכסים רבעוני (3/19) מסלול אג"ח ממשלתי (27/11/19)

דוח נכסים רבעוני (3/19) מסלול מניות (27/11/19)

דוח נכסים רבעוני (3/19) מאוחד (27/11/19)

סקירת רו"ח על הדוח  (27/11/19)

רשימת נכסים ל- 30/6/2019

דוח נכסים רבעוני (2/19) מסלול לבני 50 ומטה (29/8/19)

דוח נכסים רבעוני (2/19) מסלול לבני 50-60 (29/8/19)

דוח נכסים רבעוני (2/19) מסלול לבני 60 ומעלה (29/8/19)

דוח נכסים רבעוני (2/19) מסלול אג"ח ממשלתי (29/8/19)

דוח נכסים רבעוני (2/19) מסלול מניות (29/8/19)

דוח נכסים רבעוני (2/19) מאוחד (29/8/19)

סקירת רו"ח על הדוח 29/8/19)

רשימת נכסים ל- 31/3/2019

דוח נכסים רבעוני _1/19) מסלול לבני 50 ומטה (20/6/2019)

דוח נכסים רבעוני (1/19) מסלול לבני 50-60 (20/6/19)

דוח נכסים רבעוני (1/19) מסלול לבני 60 ומעלה (20/6/19)

דוח נכסים רבעוני (1/19) מסלול אג"ח ממשלתי (20/6/19)

דוח נכסים רבעוני (1/19) מסלול מניות (20/6/19)

דוח נכסים רבעוני (1/19) מאוחד (20/6/19)

סקירת רו"ח על הדוח"

רשימת נכסים נכון ל- 31/12/2018

דוח נכסים רבעוני (12/18) מסלול לבני 50 ומטה  (10/4/2019)

דוח נכסים רבעוני(12/18) מסלול לבני 50-60 (10/4/2019)

 (10/4/2019)דוח נכסים רבעוני (12/18) מסלול לבני 60 ומעלה 

דוח נכסים רבעוני (12/18) מסלול אג"ח ממשלתי  (10/4/19)

   דוח נכסים רבעוני (12/18) מסלול מניות (10/4/19)

דוח נכסים רבעוני (12/18) מאוחד (10/4/19) 

רשימת נכסים ל- 30/9/2018

דוח נכסים רבעוני (9/18) מסלול 50 ומטה (29/11/18)

דוח נכסים רבעוני (9/18) מסלול 50-60 (29/11/18)

דוח נכסים רבעוני (9/18) מסלול לבני 60 ומעלה (29/11/18 

דוח נכסים רבעוני (9/18) מסלול אג"ח ממשלתי (29/11/18)

דוח נכסים רבעוני (9/18) מסלול מניות  (29/11/18)

דוח נכסים רבעוני (9/18) מאוחד (29/11/18)

סקירת רו"ח על הדוח 

 

רשימת נכסים ל- 30/6/2018

דוח נכסים רבעוני (6/18) מסלול לבני 50 ומטה (12/9/18)

דוח נכסים רבעוני (6/18) מסלול 50-60 (12/9/18)

דוח נכסים רבעוני (6/18) מסלול לבני 60 ומעלה (12/9/18)

דוח נכסים רבעוני (6/18) מסלול אג"ח ממשלתי (12/9/18)

דוח נכסים רבעוני (6/18) מסלול מניות (12/9/18)

דוח נכסים רבעוני מאוחד (12/9/18)

סקירת רו"ח על הדוח הרבעוני 

רשימת נכסים ל- 31/3/2018

דוח נכסים רבעוני (3/18) מסלול לבני 50 ומטה (14/5/18)

דוח נכסים רבעוני (3/18) מסלול לבני 50-60 (14/5/18)

דוח נכסים רבעוני (3/18) מסלול לבני 60 ומעלה (14/5/18)

דוח נכסים רבעוני מסלול אג"ח ממשלתי (14/5/18)

דוח נכסים רבעוני מסלול מניות (14/5/18)

דוח נכסים רבעוני מאוחד (16/5/18)

סקירת רו"ח על הדו"ח הרבעוני

רשימת נכסים ל- 31/12/2017

דוח נכסים רבעוני (12/17) מסלול לבני 50 ומטה (15/02/18)

דוח נכסים רבעוני (12/17) מסלול לבני 50-60 (15/02/18)

דוח נכסים רבעוני (12/17) מסלול לבני 60 ומעלה (15/02/18)

דוח נכסים רבעוני (12/17) מסלול אג"ח ממשלתי (15/02/18)

דוח נכסים רבעוני (12/17) מסלול מניות (15/02/18)

דוח נכסים רבעוני מאוחד (15/02/18)

סקירת רו"ח על הדוח הרבעוני

 

רשימות נכסים ל- 30/9/2017

דוח נכסים רבעוני (9/17) מסלול לבני 50 ומטה (12/12/17)

דוח נכסים רבעוני (9/17) מסלול לבני 50-60 (12/12/17)

דוח נכסים רבעוני (9/17) מסלול לבני 60 ומעלה (12/12/17)

דוח נכסים רבעוני (9/17) מסלול אג"ח ממשלתי (12/12/17)

דוח נכסים רבעוני (9/17) מסלול מניות (12/12/17)

דוח נכסים רבעוני מאוחד (12/12/17)

 

רשימות נכסים ל- 30/6/2017דוח נכסים רבעוני (6/17) מסלול לבני 50 ומטה (17/9/17)דוח נכסים רבעוני (6/17) מסלול לבני 50-60 (17/9/17)דוח נכסים רבעוני (6/17) מסלול לבני 60 ומעלה (17/9/17)דוח נכסים רבעוני (6/17) מסלול אג"ח ממשלתי (17/9/17)דוח נכסים רבעוני (6/17) מסלול מניות (17/9/17)דוח נכסים רבעוני מאוחד (17/9/17)סקירת רו"ח על הדוח הרבעוני 

רשימות נכסים ל- 31/3/2017

דוח נכסים רבעוני (03/17) מסלול לבני 50 ומטה (3/5/17)דוח נכסים רבעוני (03/17) מסלול לבני 50-60 (3/5/17)דוח נכסים רבעוני (03/17) מסלול לבני 60 ומעלה (3/5/17)דוח נכסים רבעוני מסלול אג"ח ממשלתי (03/17) (3/5/17)דוח נכסים רבעוני מסלול מניות (03/17) (3/5/17)דוח נכסים רבעוני מאוחד (3/5/17)רשימות נכסים ל- 31/12/2016

דוח נכסים רבעוני (12/16) מסלול לבני 50 ומטה (1/5/17)דוח נכסים רבעוני (12/16) מסלול לבני 50-60 (1/5/17)דוח נכסים רבעוני (12/16) מסלול לבני 60 ומעלה (1/5/17)דוח נכסים רבעוני (12/16) מסלול אג"ח ממשלתי (1/5/17)דוח נכסים רבעוני (12/16) מסלול מניות (1/5/17)דוח נכסים רבעוני מאוחד (1/5/17)רשימות נכסים ל - 30/9/2016

דוח נכסים רבעוני (9/16) מסלול לבני 50 ומטה (31/10/16)דוח נכסים רבעוני (9/16) מסלול לבני 50-60 (31/10/16)דוח נכסים רבעוני (9/16) מסלול לבני 60 ומעלה (31/10/16)דוח נכסים רבעוני מסלול אג"ח ממשלתי (31/10/16)דוח נכסים רבעוני מסלול מניות (31/10/16)דוח נכסים רבעוני מאוחד (31/10/16) רשימות נכסים ל - 30/6/2016

דוח נכסים רבעוני (6/16) מסלול לבני 50 ומטה (26/7/16)דוח נכסים רבעוני (6/16) מסלול לבני 50-60 (26/7/16)דוח נכסים רבעוני (6/16) מסלול לבני 60 ומעלה (26/7/16)דוח נכסים רבעוני מסלול אג"ח ממשלתי (26/7/16)דוח נכסים רבעוני מסלול מניות (26/7/16)דוח נכסים רבעוני מאוחד (26/7/16)

רשימת נכסים ל - 31/3/2016

דוח נכסים רבעוני (3/16) מסלול לבני 50 ומטה (22/4/16)דוח נכסים רבעוני (3/16) מסלול לבני 50-60 (22/4/16)דוח נכסים רבעוני (3/16) מסלול לבני 60 ומעלה (22/4/16)דוח נכסים רבעוני (3/16) מסלול אג"ח ממשלתי (22/4/16) דוח נכסים רבעוני (3/16) מסלול מניות (22/4/16)דוח נכסים רבעוני (3/16) מאוחד (22/4/16)

רשימת נכסים ל- 31/12/2015

דוח נכסים רבעוני (12/15) מסלול כללי (1/2/16)דוח נכסים רבעוני (12/15) מסלול אג"ח
 (1/2/16)דוח נכסים רבעוני (12/15) מסלול ממשלתי (1/2/16)דוח נכסים רבעוני (12/15) מסלול צעיר
 (1/2/16)דוח נכסים רבעוני (12/15) מאוחד (1/2/16)רשימת נכסים ל- 30/9/2015

דוח נכסים רבעוני (9/15) מסלול כללי (26/10/15)דוח נכסים רבעוני (9/15) מסלול אג"ח (26/10/15)דוח נכסים רבעוני (9/15) מסלול ממשלתי (26/10/15)דוח נכסים רבעוני (9/15) מסלול צעיר (26/10/15)דוח נכסים רבעוני (9/15) מאוחד (26/10/15)  רשימת נכסים ל - 30/6/2015

דוח נכסים רבעוני (6/15) מסלול כללי (7/9/15)דוח נכסים רבעוני (6/15) מסלול אג"ח (7/9/15)דוח נכסים רבעוני (6/15) מסלול ממשלתי (7/9/15)דוח נכסים רבעוני (6/15) מסלול צעיר (7/9/15)דוח נכסים רבעוני (6/15) מאוחד (7/9/15)רשימת נכסים ל- 31/3/2015

דוח נכסים רבעוני (3/15) מסלול כללי (6/5/15)

דוח נכסים רבעוני (3/15) מסלול אג"ח (6/5/15)

דוח נכסים רבעוני (3/15) מסלול ממשלתי (6/5/15)

דוח נכסים רבעוני (3/15) מסלול צעיר (6/5/15)

רשימת נכסים ל- 31/12/2014

דו"ח נכסים רבעוני (12/14) מסלול כללי (13/4/15)דו"ח נכסים רבעוני (12/14) מסלול אג"ח (13/4/15)דו"ח נכסים רבעוני (12/14) מסלול ממשלתי (13/4/15)דו"ח נכסים רבעוני (12/14) מסלול צעיר (13/4/15)דו"ח נכסים רבעוני (12/14) חברה מנהלת (13/4/15)

 

רשימת נכסים ל-30/9/2014

דו"ח נכסים רבעוני (9/14) מסלול כללי (2/11/14)דו"ח נכסים רבעוני (9/14) מסלול אג"ח (2/11/14)דו"ח נכסים רבעוני (9/14) מסלול ממשלתי (2/11/14)דו"ח נכסים רבעוני (9/14) מסלול צעיר (2/11/14)

רשימת נכסים ל- 30/6/2014

דו"ח נכסים רבעוני (6/14) מסלול כללי (30/8/14)דו"ח נכסים רבעוני (6/14) מסלול אג"ח (30/8/14)דו"ח נכסים רבעוני (6/14) מסלול ממשלתי (30/8/14)דו"ח נכסים רבעוני (6/14) מסלול צעיר (30/8/14)דו"ח נכסים רבעוני (6/14) חברה מנהלת (30/8/14)אישור רו"ח 

רשימת נכסים ל- 31/3/2014

דו"ח נכסים רבעוני (3/14) מסלול כללי (16/6/14)דו"ח נכסים רבעוני (3/14) מסלול אג"ח (16/6/14) דו"ח נכסים רבעוני (3/14) מסלול ממשלתי (16/6/14) דו"ח נכסים רבעוני (3/14) מסלול צעיר (16/6/14)דו"ח נכסים רבעוני(3/14) חברה מנהלת (16/6/14)אישור רו"ח 

רשימת נכסים ל-31/12/2013

דו"ח נכסים רבעוני (12/13) מסלול כללי (31/4/14)דו"ח נכסים רבעוני (12/13) מסלול אג"ח (31/4/14)דו"ח נכסים רבעוני (12/13) מסלול ממשלתי (31/4/14)דו"ח נכסים רבעוני (12/13) מסלול צעיר  (31/4/14)דו"ח נכסים רבעוני (12/13) חברה מנהלת (31/4/14)

רשימת נכסים ל-30/09/2013

דו"ח נכסים רבעוני (09/13) מסלול כללי (29/11/13)דו"ח נכסים רבעוני (09/13) מסלול אג"ח (29/11/13)דו"ח נכסים רבעוני (09/13) מסלול ממשלתי (29/11/13)דו"ח נכסים רבעוני (09/13) חברה מנהלת (29/11/13)דו"ח נכסים רבעוני (09/13) מסלול צעיר (29/11/13)אישור רו"ח

רשימת נכסים ל-30/06/2013

דו"ח נכסים רבעוני (06/13) מסלול כללי (29/08/13)דו"ח נכסים רבעוני (06/13) מסלול אג"ח (29/08/13)דו"ח נכסים רבעוני (06/13) מסלול ממשלתי (29/08/13)דו"ח נכסים רבעוני (06/13) חברה מנהלת(29/08/13)דו"ח נכסים רבעוני (06/13) מסלול צעיר (29/08/13)אישור רו"ח

רשימת נכסים ל-31/03/2013

דו"ח נכסים רבעוני (03/13) מסלול כללי  (30/05/13)דו"ח נכסים רבעוני (03/13) מסלול אג"ח  (30/05/13)דו"ח נכסים רבעוני (03/13) מסלול ממשלתי (30/05/13)דו"ח נכסים רבעוני (03/13) חברה מנהלת (30/05/13)דו"ח נכסים רבעוני (03/13) מסלול צעיר (30/05/13)אישור רו"ח

רשימת נכסים ל-31/12/2012

דו"ח נכסים רבעוני (12/12) מסלול כללי  (03/04/13)

דו"ח נכסים רבעוני (12/12) מסלול אג"ח  (03/04/13)

דו"ח נכסים רבעוני (12/12) מסלול ממשלתי (03/04/13)

דו"ח נכסים רבעוני (12/12) חברה מנהלת (03/04/13)

דו"ח נכסים רבעוני (12/12) מסלול צעיר (03/04/13)אישור רו"ח

רשימת נכסים ל-30/09/2012

דו"ח נכסים רבעוני (09/12) מסלול כללי  (30/11/12)

דו"ח נכסים רבעוני (09/12) מסלול אג"ח  (30/11/12)

דו"ח נכסים רבעוני (09/12) מסלול ממשלתי (30/11/12)

דו"ח נכסים רבעוני (09/12) חברה מנהלת (30/11/12)

דו"ח נכסים רבעוני (09/12) מסלול צעיר (30/11/12)אישור רו"ח

רשימת נכסים ל-30/06/2012

דו"ח נכסים רבעוני (06/12) מסלול כללי  (30/08/12)

דו"ח נכסים רבעוני (06/12) מסלול אג"ח  (30/08/12)

דו"ח נכסים רבעוני (06/12) מסלול ממשלתי (30/08/12)

דו"ח נכסים רבעוני (06/12) חברה מנהלת (30/08/12)

דו"ח נכסים רבעוני (06/12) מסלול צעיר (30/08/12)

אישור רו"ח

רשימת נכסים ל-31/03/2012

דו"ח נכסים רבעוני (03/12) מסלול כללי  (31/05/12)

דו"ח נכסים רבעוני (03/12) מסלול אג"ח  (31/05/12)

דו"ח נכסים רבעוני (03/12) מסלול ממשלתי  (31/05/12)

דו"ח נכסים רבעוני (03/12) חברה מנהלת (31/05/12)

דו"ח נכסים רבעוני (03/12) מסלול צעיר (31/05/12)

אישור רו"ח

רשימת נכסים ל-31/12/2011

דו"ח נכסים רבעוני (12/11) מסלול כללי  (30/03/12)

דו"ח נכסים רבעוני (12/11) מסלול אג"ח  (30/03/12)

דו"ח נכסים רבעוני (12/11) מסלול ממשלתי  (30/03/12)

דו"ח נכסים רבעוני (12/11) חברה מנהלת (30/03/12)

דו"ח נכסים רבעוני (12/11) מסלול צעיר (30/03/12)

אישור רו"ח

רשימת נכסים ל-30/09/2011

דו"ח נכסים רבעוני (09/11) מסלול כללי (01/12/11)

דו"ח נכסים רבעוני (09/11) מסלול אג"ח (01/12/11)

דו"ח נכסים רבעוני (09/11) מסלול ממשלתי (01/12/11)

דו"ח נכסים רבעוני (09/11) חברה מנהלת (01/12/11)

דו"ח נכסים רבעוני (09/11) מסלול צעיר (01/12/11)

אישור רו"ח

רשימת נכסים ל-30/06/2011

דו"ח נכסים רבעוני (06/11) מסלול כללי (04/09/11)

דו"ח נכסים רבעוני (06/11) מסלול אג"ח (04/09/11)

דו"ח נכסים רבעוני (06/11) מסלול ממשלתי (04/09/11)

דו"ח נכסים רבעוני (06/11) חברה מנהלת (04/09/11)

דו"ח נכסים רבעוני (06/11) מסלול צעיר (04/09/11)

אישור רו"ח

רשימת נכסים ל-31/12/2010

דו"ח נכסים רבעוני (12/10) מסלול כללי (03/04/11)

דו"ח נכסים רבעוני (12/10) מסלול אג"ח (03/04/11)

דו"ח נכסים רבעוני (12/10) מסלול ממשלתי (03/04/11)

דו"ח נכסים רבעוני (12/10) חברה מנהלת (03/04/11)

דו"ח נכסים רבעוני (12/10) מסלול צעיר (03/04/11)

אישור רו"ח

רשימת נכסים ל-30/09/2010

דו"ח נכסים רבעוני (09/10) מסלול כללי (14/12/10)

דו"ח נכסים רבעוני (09/10) מסלול אג"ח (1414/12/10)

דו"ח נכסים רבעוני (09/10) מסלול ממשלתי (14/12/10)

דו"ח נכסים רבעוני (09/10) חברה מנהלת (14/12/10)

אישור רו"ח

רשימת נכסים ל-30/06/2010

דו"ח נכסים רבעוני (06/10) מסלול כללי (05/09/10)

דו"ח נכסים רבעוני (06/10) מסלול אג"ח (05/09/10)

דו"ח נכסים רבעוני (06/10) מסלול ממשלתי (05/09/10)

דו"ח נכסים רבעוני (06/10) חברה מנהלת (05/09/10)

אישור רו"ח

רשימת נכסים ל-31/03/2010

דו"ח נכסים רבעוני (03/10) מסלול כללי (31/05/10)

דו"ח נכסים רבעוני (03/10) מסלול אג"ח (31/05/10)

דו"ח נכסים רבעוני (03/10) מסלול ממשלתי (31/05/10)

דו"ח נכסים רבעוני (03/10) חברה מנהלת (31/05/10)

אישור רו"ח

רשימת נכסים ל-31/12/2009

דו"ח נכסים רבעוני (12/09) מסלול כללי (08/04/10)

דו"ח נכסים רבעוני (12/09) מסלול אג"ח (08/04/10)

דו"ח נכסים רבעוני (12/09) מסלול ממשלתי (08/04/10)

דו"ח נכסים רבעוני (12/09) חברה מנהלת (08/04/10)

אישור רו"ח

רשימת נכסים ל-30/9/2009

דו"ח נכסים רבעוני (09/09) מסלול כללי (07/12/09)

דו"ח נכסים רבעוני (09/09) מסלול אג"ח (07/12/09)

דו"ח נכסים רבעוני (09/09) מסלול ממשלתי (07/12/09)

דו"ח נכסים רבעוני (09/09) חברה מנהלת (07/12/09)

אישור רו"ח

רשימת נכסים ל-30/6/2009

דו"ח נכסים רבעוני (06/09) מסלול כללי (31/8/09)

דו"ח נכסים רבעוני (06/09) מסלול אג"ח (31/8/09)

דו"ח נכסים רבעוני (06/09) מסלול ממשלתי (31/8/09)

דו"ח נכסים רבעוני (06/09) חברה מנהלת (31/8/09)

אישור רו"ח

רשימת נכסים ל-31/3/2009

דו"ח נכסים רבעוני (03/09) מסלול כללי

דו"ח נכסים רבעוני (03/09) מסלול אג"ח

דו"ח נכסים רבעוני (03/09) מסלול ממשלתי

דו"ח נכסים רבעוני (03/09) חברה מנהלת

אישור רו"ח

רשימת נכסים ל-2008

דו"ח נכסים רבעוני (12/08) 

אישור רו"ח

דו"ח נכסים רבעוני (09/08) 

אישור רו"ח

* הקופה אינה משקיעה בצדדים קשורים

מדיניות טיפול בחובות בעיתיים

אודות הקופה
תשואות ודמי ניהול
שירות לקוחות
טפסים
תיאום פגישה
צור קשר
סגור
שירות לקוחות לעמית, 072-2790002
נשמח לעמוד לשירותכם
סגור
נשמח לעמוד לשירותך
סיבת הפנייה:
סגור
מבטיחים לא להפציץ לך את האינבוקס!