עמית
מעסיק
150-94pxקופת גמל-01.pngלחץ למעבר לדף הבית
כניסה לחשבון
קופת גמל - אקדמיים במחר ניהול השקעות הוצאות ישירות

גמל מחר כל המסלולים הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות - 12/2022

גמל מחר כל המסלולים הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות - 12/2021

גמל מחר כל המסלולים הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות -12/2020

גמל מחר כל המסלולים הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות - 12/2019

גמל מחר כל המסלולים הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות - 12/2018

גמל מחר כל המסלולים הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות - 12/2017

גמל מחר כל המסלולים הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות - 12/2016

גמל מחר כל המסלולים הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות - 09/2016

גמל מחר כל המסלולים הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות  - 06/2016

גמל מחר כל המסלולים הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות  - 12/2015

גמל מחר מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים- 06/2015
גמל מחר מסלול אג"ח דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים - 06/2015
גמל מחר מסלול אג"ח ללא מניות דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים -06/2015
גמל למחר מסלול צעיר 45 דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים - 06/2015

גמל מחר מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים - 12/2014
גמל מחר מסלול אג"ח דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים - 12/2014
גמל מחר מסלול אג"ח ללא מניות דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים 12/2014
גמל מחר מסלול צעיר 45 דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים 12/2014
גמל מחר למצטרפים לכל המסלולים דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים 12/2014

גמל מחר מסלול כללי  דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים - 06/2014
גמל מחר מסלול אג"ח דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים- 06/2014 
גמל מחר מסלול אג"ח ללא מניות דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים- 06/2014

גמל מחר מסלול כללי  דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2013 
גמל מחר מסלול אג"ח דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2013
גמל מחר מסלול אג"ח ללא מניות דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2013
גמל מחר מסלול צעיר 45 דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2013
גמל מחר למצטרפים לכל המסלולים דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2013

גמל מחר מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2013
גמל מחר מסלול אג"ח דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2013
גמל מחר מסלול אג"ח ללא מניות דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2013
גמל מחר מסלול צעיר 45 דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2013
גמל מחר למצטרפים לכל המסלולים דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2013

גמל מחר מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2012
גמל מחר מסלול אג"ח דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2012
גמל מחר מסלול אג"ח ללא מניות דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2012
גמל מחר מסלול צעיר 45 דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2012
גמל מחר למצטרפים לכל המסלולים דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2012

גמל מחר מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2012
גמל מחר מסלול אג"ח דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2012
גמל מחר מסלול אג"ח ללא מניות דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2012
גמל מחר מסלול צעיר 45 דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2012
גמל מחר למצטרפים לכל המסלולים דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2012

גמל מחר מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2011
גמל מחר מסלול אג"ח דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2011
גמל מחר מסלול אג"ח ללא מניות דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2011
גמל מחר מסלול צעיר 45 דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2011
גמל מחר למצטרפים לכל המסלולים דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2011

גמל מחר מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2011
גמל מחר מסלול אג"ח דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2011
גמל מחר מסלול אג"ח ללא מניות דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2011
גמל מחר מסלול צעיר 45 דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2011
גמל מחר למצטרפים לכל המסלולים דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2011

גמל מחר מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2010
גמל מחר מסלול אג"ח דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2010
גמל מחר מסלול אג"ח ללא מניות דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2010
גמל מחר מסלול צעיר 45 דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2010
גמל מחר למצטרפים לכל המסלולים דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2010

גמל מחר מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2010
גמל מחר מסלול אג"ח דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2010
גמל מחר מסלול אג"ח ללא מניות דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2010
גמל מחר למצטרפים לכל המסלולים דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2010

גמל מחר מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2009
גמל מחר מסלול אג"ח דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2009
גמל מחר מסלול אג"ח ללא מניות דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2009
גמל מחר למצטרפים לכל המסלולים דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 12/2009

גמל מחר מסלול כללי דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2009
גמל מחר מסלול אג"ח דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2009
גמל מחר מסלול אג"ח ללא מניות דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2009
גמל מחר למצטרפים לכל המסלולים דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים – 06/2009

גמל מחר
דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבנותו העמיתים 12/2008

אודות הקופה
תשואות ודמי ניהול
שירות לקוחות
טפסים
תיאום פגישה
צור קשר
סגור
שירות לקוחות לעמית, 072-2790002
נשמח לעמוד לשירותכם
סגור
נשמח לעמוד לשירותך
סיבת הפנייה:
סגור
מבטיחים לא להפציץ לך את האינבוקס!