התפלגות השקעות

 גמל מחר מסלול לבני 50 ומטה:

הרכב תיק  אחוזים
אג"ח ממשלתיות סחירות 20.63%
מניות וני"ע סחירים אחרים 36.08%
פקדונות והלוואות 0.25%
אג"ח קונצרניות סחירות 35.43%
מזומנים ושווי מזומנים 5.31%
השקעות אחרות 2.31%
סה"כ נכסים 100.00%
1,595,413 אלפי ש"ח

גמל מחר מסלול לבני 50 עד 60:

הרכב תיק  אחוזים
אג"ח ממשלתיות סחירות 21.53%
מניות וני"ע סחירים אחרים 33.65%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 27.56%
מזומנים ושווי מזומנים 17.18%
השקעות אחרות 0.08%
סה"כ נכסים 100.00%
8,080 אלפי ש"ח

גמל מחר מסלול לבני 60 ומעלה:

הרכב תיק אחוזים
אג"ח ממשלתיות סחירות 36.20%
מניות וני"ע סחירים אחרים 20.70%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 36.91%
מזומנים ושווי מזומנים 6.04%
השקעות אחרות 0.15%
סה"כ נכסים 100%
22,912 אלפי ש"ח

גמל מחר מסלול אג"ח ממשלת ישראל:

הרכב תיק אחוזים
אג"ח ממשלתיות סחירות 75.46%
מניות וני"ע סחירים אחרים 0.00%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 17.54%
מזומנים ושווי מזומנים 6.94%
השקעות אחרות 0.05%
סה"כ נכסים 100%
17,468 אלפי ש"ח

גמל מחר מסלול מניות:

הרכב תיק אחוזים
אג"ח ממשלתיות סחירות 2.27%
מניות וני"ע סחירים אחרים 90.76%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 0.00%
מזומנים ושווי מזומנים 7.64%
השקעות אחרות 1.61%
סה"כ נכסים 100%
7,250 אלפי ש"ח