התפלגות השקעות

 גמל מחר מסלול לבני 50 ומטה:

הרכב תיק  אחוזים
אג"ח ממשלתיות סחירות 20.37%
מניות וני"ע סחירים אחרים 35.87%
פקדונות והלוואות 0.24%
אג"ח קונצרניות סחירות 36.03%
מזומנים ושווי מזומנים 4.98%
השקעות אחרות 2.51%
סה"כ נכסים 100.00%
1,575,085 אלפי ש"ח

גמל מחר מסלול לבני 50 עד 60:

הרכב תיק  אחוזים
אג"ח ממשלתיות סחירות 22.50%
מניות וני"ע סחירים אחרים 34.39%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 33.83%
מזומנים ושווי מזומנים 9.19%
השקעות אחרות 0.09%
סה"כ נכסים 100.00%
8,396 אלפי ש"ח

גמל מחר מסלול לבני 60 ומעלה:

הרכב תיק אחוזים
אג"ח ממשלתיות סחירות 37.95%
מניות וני"ע סחירים אחרים 20.66%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 35.80%
מזומנים ושווי מזומנים 5.42%
השקעות אחרות 0.17%
סה"כ נכסים 100%
21,810 אלפי ש"ח

גמל מחר מסלול אג"ח ממשלת ישראל:

הרכב תיק אחוזים
אג"ח ממשלתיות סחירות 75.95%
מניות וני"ע סחירים אחרים 0.00%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 17.57%
מזומנים ושווי מזומנים 6.40%
השקעות אחרות 0.09%
סה"כ נכסים 100%
17,262 אלפי ש"ח

גמל מחר מסלול מניות:

הרכב תיק אחוזים
אג"ח ממשלתיות סחירות 0.00%
מניות וני"ע סחירים אחרים 90.81%
פקדונות והלוואות 0.00%
אג"ח קונצרניות סחירות 0.00%
מזומנים ושווי מזומנים 7.12%
השקעות אחרות 2.06%
סה"כ נכסים 100%
7,107 אלפי ש"ח